• دانشجو دوره دوره آموزش دیجیتال مارکتینگ (۱۰ فصل) مورد نقد و بررسی قرار داد 10 months قبل

    Student آزاده مریدی reviewed the Course دوره آموزش دیجیتال مارکتینگ (۱۰ فصل)

  • دانشجو جلسه را به اتمام رساند 10 months قبل

    جلسه جلسه۱-فصل ۱:پسوندهای رایج دامنه برای کسب و کارهای اینترنتی در دوره دوره آموزش دیجیتال مارکتینگ (۱۰ فصل) را به اتمام رساند

  • آزاده مریدی تصویر پروفایل خود را تغییر داد 10 months قبل

  • دانشجو دوره را شروع کرددوره آموزش دیجیتال مارکتینگ (۱۰ فصل) 10 months قبل

    دانشجو آزاده مخابری دوره را شروع نمود: دوره آموزش دیجیتال مارکتینگ (۱۰ فصل)

  • آزاده مریدی تبدیل به یک عضو ثبت نام شده شوید 10 months قبل