آکادمی دیجیتال مارکتینگ گرشا

رسالت و ماموریت ما در آکادمی دیجیتال مارکتینگ گرشا، آموزش دیجیتال مارکتینگ همسو دانش روز جهان به صورت دوره دیجیتال مارکتینگ می باشد. کلیه کاربران امکان دانلود دوره های مجازی دیجیتال مارکتینگ را به همراه پشتیبانی آموزشی مادام العمر در اختیار خواهند داشت. به زودی در آکادمی دیجیتال مارکتینگ گرشا دوره هایی از اساتید دیجیتال مارکتینگ مجتمع فنی ماهان بهار و ... نیز ارائه خواهد شد. همچنین مقالات و ویدئوهای متعددی در سایت آکادمی گرشا منتشر می شود که کلیه مباحث این حوزه را - از اصول دیجیتال مارکتینگ تا جزئی ترین بخش دیجیتال مارکتینگ متناسب با شرایط کسب و کار ایران - پوشش می دهد.

دوره های دیجیتال مارکتینگ

1 2 3 4 5