توزیع ناب

توزیع ناب به معنی داشتن محصولی صحیح در مکان صحیح در زمان صحیح و انجام این کار با کمترین هزینه می باشد.در این ویدئو، استیون در مورد انتظارات مشتریان B2B و B2C شما و اینکه چگونه تکنولوژی جدید، توزیع ناب را تغییر داده بحث می کند.

توجه

این یک جلسه از دوره آموزشی اصول کسب و کار ناب (Lean)می باشد و برای مشاهده آن باید در دوره ثبت نام کنید.

ثبت نام در دوره مشاهده توضیحات دوره