Chris DallaVilla

بنیانگذار و مدیر عامل VALID، موسسه بازاریابی متخصص در راهکارهای مبتنی بر داده که به مدیران ارشد بازاریابی و تیم های آنها کمک می کند برنامه ریزی های خود را تقویت کنند.کریس در بازاریابی دیجیتال متخصص است و مدارک آموزشی متعددی از این مباجث به دست آورده است.او دانش آموهته دانشگاه هاروارد است.

  • ۰ % میانگین امتیاز دوره ها
  • ۰ تعداد مقاله
  • ۱ تعداد دوره آموزشی
  • ۱۲ تعداد دانشجوها

آرشیو دوره های : Chris DallaVilla

آرشیو مقاله های : Chris DallaVilla

این مدرس تاکنون هیچ دوره ای منتشر نکرده است