Martin Waxman

استراتژیست ارتباطات و پیشرو در آموزش استراتژی دیجیتال و شبکه های اجتماعی | هم-بنیانگذار سه آژانس روابط عمومی و سابفه بیش از 25 سال در حوزه روابط عمومی کسب و کار. او مدرک استراتژی دیجیتال و مدیریت ارتباطات را برای دانشگاه تورنتو طراحی و تدوین نمود و چندین دوره های آموزشی را در آنجا تدریس می کند. مارتین واکسمن پروفسور شبکه های اجتماعی و روابط عمومی در دانشگاه Seneca می باشد.

  • ۱۰۰ % میانگین امتیاز دوره ها
  • ۰ تعداد مقاله
  • ۶ تعداد دوره آموزشی
  • ۱۳۳ تعداد دانشجوها

آرشیو مقاله های : Martin Waxman

این مدرس تاکنون هیچ دوره ای منتشر نکرده است