• چگونه تلاشها و فعالیتهای بازاریابی خود را اندازه گیری می کنید؟
  • آیا می خواهید تصمیم های خود را هر چه بیشتر با تکیه بر داده ها اتخاذ کنید؟

KPIها (key performance indicators) اندازه گیری و تحلیلی کمی از موفقیت شما ارائه می دهد، چه موفقیت را در بازدیدها دنبال کنید و چه در عضویت ها یا خرید، خوشبختانه تنظیم و رهگیری KPIها با یکی از ابزارها و عملکردهای محبوب بازاریابی به سادگی صورت می گیرید: گوگل آنالیتیکس!

در این دوره می آموزید که چگونه فرآیند تحلیل بازاریابی خود را با تنظیم و اندازه گیری KPIها انجام دهید. Adriaan Brits کارشناس ارشد بازاریابی به شما نشان می دهد که چگونه روی داشبورد فعلی خود اثر گذاشته و داشبوردی جدید را بر حسب برند خود طراحی کنید تا بتواند KPIهای شما را محاسبه کرده و داده های مرتبط را رصد کند.

همچنین یاد می گیرید چگونه داشبورد تحلیلی خود را با اهداف و رویدادهای مرتبط تنظیم کرده و آنها را رصد کنید، داده های تاریخی یا ترندهای اخیر را بررسی کرده و داده های مورد نیاز بیشتری را بیابید.

سپس ترفندها و نکاتی برای تفسیر گزارش های گوگل آنالیتیکس و اندازه گیری KPIهای مشخص خود در ارتباط با بازاریابی محتوایی، آگاهی از برند و یا حتی وفاداری مشتری را به شما ارائه می دهد.دارای زیرنویس فارسی

زیرنویس فارسی

بد بود!بد نبود!خوب بود!خوشم اومد!عالی بود! به این مطلب رای دهید
Loading...