تماس با ما

ارتباط با دفتر آکادمی

شماره تماس:  ۰۲۱۷۱۰۵۳۱۷۷

پشتیبانی فنی دوره ها : داخلی ۱

امور مدرسین : داخلی ۳

 

پشتیبانی واتساپ (فروش) : ۰۹۲۲۲۷۳۰۳۷۸

پشتیبانی تلگرام (دوره ها) : Garsha_dma