مجموعه آزمون آنلاین دیجیتال مارکتینگ

برای اثربخشی هر چه بیشتر آموزشهای دیجیتال مارکتینگ و کسب و کار، از این پس می توانید در آزمونهای دیجیتال مارکتینگ آکادمی گرشا به رایگان شرکت کنید.

این آزمون ها از برترین منابع آموزشی جهان گردآوری شده که در زیر می توانید اسامی آنها را مشاهده نمایید:

در گزینش و طراحی سوالات سعی کردیم مواردی را انتخاب کنیم که علاوه بر سنجش دانش شما، نکات و آموزشهای جدیدی را در قالب آزمون در اختیار شما قرار دهید.

ضمناً آزمونها نمره منفی ندارند و پس از پایان آزمون، می توانید نتیجه پاسخ های خود را به همراه پاسخ های صحیح مشاهده نمایید.

آزمون مبانی و اصول سئو

بررسی میزان شناخت شما از سئو و آشنایی با مبانی سئو فنی و محتوایی

آزمون گوگل آنالیتیکس

سوالات مفهومی و کاربردی از گوگل آنالیتیکس برای میزان سنجش تسلط شما

آزمون ایمیل مارکتینگ

سوالات مفهومی و کاربردی از ماهیت،اجرا و عملکرد ایمیل مارکتینگ

شبکه های اجتماعی

آزمون بازاریابی شبکه‌های اجتماعی

بررسی تسلط شما به تکنیکها و مفاهیم شبکه‌های اجتماعی

آزمون مبانی گوگل ادز

سوالات مفهومی و کاربردی از ماهیت و کارکرد کمپین‌های گوگل ادز