آزمون ورودی دوره ستارگان دیجیتال مارکتینگ

هدف آزمون این است که افراد آشنا به مفاهیم اولیه دیجیتال مارکتینگ در دوره پذیرفته شوند تا بتوان عمده زمان کلاسها را روی مباحث عملی و تمرین صرف نمود.

لذا افرادی که نمره بالاتری بگیرند در اولویت ثبت نام خواهند بود 

لطفاً برای پاسخ به سوالات فقط از دانش خودتان استفاده کنید. 

(مدت زمان استاندارد پاسخگویی ۹ دقیقه است)