آزمون ایمیل مارکتینگ

در ایران، ضعف زیادی در دانش و تجربه ایمیل مارکتینگ وجود دارد.پتانسیل بالای ایمیل مارکتینگ برای کسب و کارها هنوز جدی گرفته نمی شود و به همین دلیل، سعی کردیم با طراحی این آزمون، علاوه بر محک زدن دانش شما، نکاتی آموزشی و کاربردی از ایمیل مارکتینگ را نیز در ۴۶ سوال به شما آموزش دهیم.

این آزمون نمره منفی ندارد و در پایان، می توانید پاسخ های صحیح را مشاهده نمایید.

آزمون اول ایمیل مارکتینگ

  • تعداد سوالات: ۲۳

برای شرکت در آزمون، مشخصات خود را وارد کرده و سپس روی گزینه شروع آزمون کلیک کنید.

شما باید متن وارد کنید
ایمیل معتبری وارد نمائید

آزمون دوم ایمیل مارکتینگ

  • تعداد سوالات: ۲۳

برای شرکت در آزمون، مشخصات خود را وارد کرده و سپس روی گزینه شروع آزمون کلیک کنید.

شما باید متن وارد کنید
ایمیل معتبری وارد نمائید