آزمون مبانی گوگل ادز

یکی از بهترین کانالهای فروش و بازاریابی در دنیا، کمپین های گوگل ادز می باشد.گرچه در ایران، از بخش محدودی از امکانات و قابلیتهای گوگل ادز می توان استفاده کرد اما همین بخش اندک هم به تسلط و تجربه بالایی نیاز دارد تا بتوان با کمترین هزینه، بیشترین فروش و نتیجه را به دست آورد.

در این آزمون، سوالاتی مفهومی و کاربردی از گوگل برای شما تهیه کردیم تا بتوانید در قالب آزمون، ترفندهای طلایی گوگل ادز را یاد بگیرید.

این آزمون نمره منفی ندارد و در پایان، می توانید پاسخ های صحیح را مشاهده نمایید.

آزمون اول گوگل ادز

  • تعداد سوالات: ۳۰

برای شرکت در آزمون، مشخصات خود را وارد کرده و سپس روی گزینه شروع آزمون کلیک کنید.

شما باید متن وارد کنید
ایمیل معتبری وارد نمائید

آزمون دوم گوگل ادز

  • تعداد سوالات: ۳۶

برای شرکت در آزمون، مشخصات خود را وارد کرده و سپس روی گزینه شروع آزمون کلیک کنید.

شما باید متن وارد کنید
ایمیل معتبری وارد نمائید