آزمون اصول و مبانی سئو

اگر فکر می کنید به سئو مسلط هستید یا نیاز دارید دانش سئو خودتان را محک بزنید، این آزمون برای شماست!

سوالات این آزمون از برترین منابع آموزشی تهیه شده که کلیه حوزه های سئو فنی و محتوایی (سئو داخلی و خارجی) را پوشش می دهد.

این آزمون نمره منفی ندارد و در پایان، می توانید پاسخ های صحیح را مشاهده نمایید.

 

آزمون اول مبانی سئو

  • تعداد سوالات: ۳۰

برای شرکت در آزمون، مشخصات خود را وارد کرده و سپس روی گزینه شروع آزمون کلیک کنید.

شما باید متن وارد کنید
ایمیل معتبری وارد نمائید

آزمون دوم مبانی سئو

  • تعداد سوالات: ۳۲

برای شرکت در آزمون، مشخصات خود را وارد کرده و سپس روی گزینه شروع آزمون کلیک کنید.

شما باید متن وارد کنید
ایمیل معتبری وارد نمائید